Algemene Voorwaarden

Welkom bij Life of Bay!

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Jibi, een Nederlandse geregistreerde onderneming met het KVK nummer 77790278 en een geregistreerd adres op Helmingshaag 6, 6905 WD, Nederland. Je kunt contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@lifeofbay.nl

Over de gehele site, verwijzen de termen "wij", "ons", "Life of Bay", en "onze" naar Jibi. Deze website biedt, met inbegrip van alle informatie, hulpprogramma's en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site aan jou, de gebruiker, op voorwaarde dat je akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en kennisgevingen die hier vermeld staan.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, maak je gebruikt van  onze "Service" en stem je ermee in gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en bepalingen ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief de aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, met inbegrip van maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaren en/of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat je onze website opent of gebruikt. Door enig deel van de website te bezoeken of te gebruiken, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Indien je niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, dan mag je geen toegang krijgen tot de website of gebruik maken van enige diensten. Indien deze Servicevoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding ervan uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderhevig aan de Servicevoorwaarden. Je kunt de recentste versie van de Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment bekijken op deze pagina. Wij behouden ons het recht voor om elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is jouw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Jouw voortgezet gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van wijzigingen houdt aanvaarding in van die wijzigingen.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Zij voorzien ons van het online e-commerce platform dat ons in staat stelt om onze producten en diensten aan jou te verkopen.

ONLINE WINKEL VOORWAARDEN

Door in te stemmen met deze Servicevoorwaarden, verklaar je dat je ten minste meerderjarig bent in de staat of provincie waar je woont, of dat je meerderjarig bent in de staat of provincie waar je woont en je ons toestemming hebt gegeven om een minderjarige persoon afhankelijke van jou gebruik te laten maken van deze site.

Je mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en je mag bij het gebruik van de Dienst geen wetten overtreden die in jouw rechtsgebied gelden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechtwetten).

Je mag geen wormen of virussen of andere code van destructieve aard overbrengen.

Een inbreuk op of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van jouw Diensten.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment aan wie dan ook om welke reden dan ook dienst te weigeren.

Je begrijpt dat jouw inhoud (geen creditcardgegevens) onversleuteld kan worden overgedragen en (a) overdracht via verschillende netwerken met zich meebrengt; en (b) wijzigingen met zich meebrengt om te voldoen aan en zich aan te passen aan de technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens de overdracht over netwerken.

Je stemt ermee in om geen enkel deel van de Dienst, het gebruik van de Dienst of de toegang tot de Dienst of enig contact op de website via welke de Dienst wordt verleend, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

De titels die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn louter gemakshalve opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

 

NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN STIPTHIED VAN DE INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de op deze site beschikbaar gestelde informatie niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden vertrouwd of gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, meer nauwkeurige, meer volledige of meer actuele informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen in het materiaal op deze site is voor jouw eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt uitsluitend ter referentie aangeboden. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken.  Je stemt ermee in dat het jouw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.

 

WIJZIGINGEN IN DE DIENSTVERLENING EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Wij behouden ons het recht voor de Dienst (of een deel of de inhoud ervan) op elk ogenblik zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens jou of jegens derden voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de Dienst.

 

PRODUCTEN OF DIENSTEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

Bepaalde producten of diensten kunnen exclusief online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen in beperkte hoeveelheden beschikbaar zijn en kunnen alleen geretourneerd of geruild worden volgens ons Retourbeleid.

Wij hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel te zien zijn zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij kunnen niet garanderen dat de kleurweergave van jouw computermonitor nauwkeurig zal zijn.

Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of Diensten aan een persoon, geografische regio of rechtsgebied te beperken. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van de producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of prijzen van producten zijn onderhevig aan verandering op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving, naar eigen goeddunken van ons. Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk gewenst moment te beëindigen. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar verboden.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van door jou gekochte of verkregen producten, diensten, informatie of ander materiaal aan jouw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Dienst zullen worden gecorrigeerd.

 

BETALING

Wij zullen de betaling afronden wanneer de goederen vanuit ons magazijn naar jouw adres worden verzonden.

Als de koper credit of debit card gebruikt zullen wij het aankoopbedrag reserveren tot de goederen zijn verzonden. De kaart zal worden gedebiteerd op dezelfde dag als de goederen worden verzonden.

Als jou wordt aangeboden om per factuur te betalen, wordt de vervaldatum op de factuur vermeld en ingesteld op minimaal 14 dagen na ontvangst van de factuur. Kopers jonger dan 18 jaar kunnen geen facturen betalen.

Wij verwerken onze betalingen via de volgende diensten van derden:

  • Streep
  • Klarna
  • Mollie

 

VERZENDING EN LEVERING

Bezoek onze FAQ pagina om te zien welke verzendtijden en opties beschikbaar zijn in jouw regio.

 

De levering wordt als voltooid beschouwd wanneer de koper of een vertegenwoordiger de goederen in ontvangst heeft genomen. Nadat de goederen zijn geleverd, is de koper verantwoordelijk voor de goederen en draagt hij het risico van de goederen.RETOURZENDINGEN EN GARANTIE

Wij bieden een 30 dagen retourbeleid op onze stenen diffusers. Alle producten kunnen worden geretourneerd binnen 14 dagen na ontvangst van het product in hun verzegelde, originele verpakking.

Om een product te retourneren of een klacht in te dienen over een defect product kunt u contact met ons opnemen via info@lifeofbay.nl 

 

NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN REKENINGINFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die je bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de aangekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die door of onder dezelfde klantenrekening, dezelfde creditcard, en/of bestellingen die hetzelfde facturering- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen wij proberen jou hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of het factuuradres/telefoonnummer dat je op het moment van de bestelling hebt opgegeven. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

Je stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die je in onze winkel doet. Je stemt ermee in om jouw account en andere informatie, met inbegrip van jouw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat wij jouw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met jou kunnen opnemen.

Voor meer details, gelieve ons Retourbeleid te raadplegen.

 

OPTIONELE TOOLS

Wij kunnen jou toegang verschaffen tot hulpmiddelen van derden waarover wij geen controle of zeggenschap hebben.

Je erkent en gaat ermee akkoord dat wij de toegang tot dergelijke tools "zoals" en "als beschikbaar" zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige bekrachtiging. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor jouw gebruik van optionele tools van derden.

Elk gebruik door jou van optionele tools die via de site worden aangeboden is geheel op eigen risico en discretie en je dient ervoor te zorgen dat je bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder de tools worden aangeboden door de desbetreffende derde partij aanbieder(s).

Wij kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (met inbegrip van de vrijgave van nieuwe tools en middelen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zullen ook onderworpen zijn aan deze Servicevoorwaarden.

 

LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Dienst beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen jou doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en wij geven geen garantie en zullen geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid dragen voor materiaal of websites van derden, of voor enig ander materiaal, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud, of andere transacties die in verband met websites van derden worden gemaakt. Bekijk zorgvuldig het beleid en de praktijken van de derde partij en zorg ervoor dat je deze begrijpt voordat je een transactie aangaat. Klachten, beweringen zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

 

OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Als je op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen stuurt (bijvoorbeeld inzendingen voor een wedstrijd) of zonder verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal stuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'opmerkingen'), stemt je ermee in dat wij op elk moment, zonder beperking, opmerkingen die je naar ons stuurt, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium. Wij zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om commentaren vertrouwelijk te houden; (2) om compensatie te betalen voor commentaren; of (3) om te reageren op commentaren.

Wij kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud te controleren, te bewerken of te verwijderen die wij naar eigen goeddunken onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk achten of die het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden schendt.

Je stemt ermee in dat jouw opmerkingen geen inbreuk zullen maken op de rechten van derden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheidsrechten of andere persoonlijke of eigendomsrechten. Je stemt er verder mee in dat jouw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of computervirussen of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze van invloed kunnen zijn op de werking van de Dienst of een daaraan gerelateerde website. Je mag geen vals e-mailadres gebruiken, je niet voordoen als iemand anders dan jezelf of ons of derden op andere wijze misleiden over de herkomst van jouw commentaar. Je bent zelf verantwoordelijk voor alle opmerkingen die je maakt en hun nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en zijn niet aansprakelijk voor opmerkingen die door jou of een derde partij zijn geplaatst.

 

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Op het verstrekken van persoonlijke informatie via de winkel is ons Privacybeleid van toepassing. Om ons Privacybeleid te bekijken.

 

FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Dienst staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, doorlooptijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat je jouw bestelling hebt ingediend) indien de informatie in de Dienst of op een verwante website  onnauwkeurig is.

 

Wij nemen geen verplichting op ons om informatie in de Dienst of op een verwante website, met inbegrip van maar niet beperkt tot prijsinformatie, bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, behalve indien vereist door de wet. Geen enkele gespecificeerde update- of vernieuwingsdatum die in de Dienst of op een verwante website wordt toegepast, moet worden opgevat als een aanwijzing dat alle informatie in de Dienst of op een verwante website gewijzigd of bijgewerkt is.

 

VERBODEN TOEPASSINGEN

Naast andere verbodsbepalingen zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het voor jou verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken (a) voor onwettige doeleinden; (b) om anderen aan te zetten tot het verrichten van of deelnemen aan onwettige handelingen; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of plaatselijke verordeningen te overtreden; (d) om inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) te pesten, te misbruiken, te beledigen, te schaden, te belasteren, te kleineren, te intimideren, of te discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die gebruikt zal of kan worden op een manier die de functionaliteit of de werking van de Service of van enige verwante website, andere websites of het Internet aantast; (h) de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren; (i) te spammen, phishing, pharm, pretext, spider, crawl of scrape; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) de veiligheidskenmerken van de Service of enige verwante website, andere websites of het Internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om jouw gebruik van de Dienst of een verwante website te beëindigen wegens het schenden van één van de verboden gebruiken.

 

AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen, vertegenwoordigen of waarborgen niet dat jouw gebruik van onze dienst ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

Wij garanderen niet dat de resultaten die door het gebruik van de dienst kunnen worden verkregen, nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.

Je stemt ermee in dat wij van tijd tot tijd de dienst voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de dienst op elk gewenst moment kunnen annuleren, zonder jou daarvan op de hoogte te stellen.

Je stemt er uitdrukkelijk mee in dat jouw gebruik van, of onvermogen tot gebruik van, de service geheel voor jouw eigen risico is. De dienst en alle producten en diensten die via de dienst aan jou worden geleverd, worden (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd "zoals deze is" en "zoals deze beschikbaar is" voor jouw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zal Blue Ocean FMCG Tech Group AS., onze directeuren, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim, of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale, of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot winstderving, inkomstenderving, verlies van besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten, of enige soortgelijke schade, ongeacht of deze is gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit jouw gebruik van de service of producten verkregen met behulp van de service, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met jouw gebruik van de service of enig product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in de inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook die het gevolg is van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de service, zelfs indien op de hoogte gesteld van de mogelijkheid daarvan. Omdat sommige staten of jurisdicties de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zal in dergelijke staten of jurisdicties onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot de maximale door de wet toegestane omvang.

 

SCHADELOOSSTELLING

Je gaat ermee akkoord BT Digital Sales. en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, die door een derde partij wordt gemaakt als gevolg van of voortvloeiend uit jouw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten waarnaar hierin wordt verwezen, of jouw overtreding van de wet of de rechten van een derde partij.

 

VERTROUWELIJKHEID

Indien wordt vastgesteld dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en zal het niet-afdwingbare gedeelte geacht worden te zijn afgescheiden van deze Servicevoorwaarden, waarbij een dergelijke vaststelling geen invloed zal hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van alle overige bepalingen.

 

OPZEGGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de opzegdatum zijn ontstaan, blijven na de beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden bestaan.

Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze worden beëindigd door jou of door ons. Je kunt deze Servicevoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons mee te delen dat je niet langer gebruik wenst te maken van onze Diensten, of wanneer je stopt met het gebruik van onze site.

Indien je naar ons eigen oordeel, nalaat, of wij vermoeden dat je nalaat, een voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden na te leven, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft je aansprakelijk voor alle bedragen die tot en met de datum van beëindiging verschuldigd zijn; en/of kan je dienovereenkomstig de toegang tot onze Services (of een deel daarvan) worden ontzegd.

 

VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Indien wij enig recht of enige bepaling van deze Servicevoorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent dit niet dat wij van dat recht of die bepaling afzien.

Deze Servicevoorwaarden en alle beleidslijnen of werkingsregels die door ons op deze site of met betrekking tot de Service worden geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen jou en ons en zijn van toepassing op jouw gebruik van de Service, en vervangen alle voorgaande of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling dan wel schriftelijk, tussen jou en ons (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle voorgaande versies van de Servicevoorwaarden).

Eventuele dubbelzinnigheden bij de interpretatie van deze Servicevoorwaarden zullen niet in het nadeel van de opstellende partij worden uitgelegd.

 

TOEPASSELIJK RECHT

Deze Servicevoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij jou Diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van Noorwegen.

 

WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN

Je kunt de recentste versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment bekijken op deze pagina.

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is jouw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Jou voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of de Dienst na het bekendmaken van wijzigingen aan deze Servicevoorwaarden houdt aanvaarding in van die wijzigingen.

 

CONTACTINFORMATIE

Vragen over de Servicevoorwaarden moeten worden gericht aan ons via info@lifeofbay.nl